הקשר הרב דורי

התכנית (בשיתוף עם בית התפוצות) נועדה לייצר דיאלוג בין דורי. התכנית שמה דגש על חיזוק תחושת השייכות וחשיפה לסיפורו של העם היהודי. התכנית מקנה לתלמיד ולאזרח הותיק חוויה חינוכית ערכית המאפשרת דיאלוג פתוח בין הדור הצעיר לותיק.

באמצעות המפגש בכיתה והלמידה המשותפת, מתאפשרת חוויה חינוכית מפרה והדדית הבונה גשר רב דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר; המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט, והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הותיק. ביחד, תוך למידה משמעותית, הם מתעדים באמצעים טכנולוגיים את סיפורי המורשת.