חזון וערכים

חזון

בית הספר "חרט על דגלו" את היותו "מרחב בו רוכשים הילדים כלים לבניית זהות יהודית אישית ואחריות קהילתית, תוך כבוד לזולת."

צוות ביה"ס מקנה לילדים את הכישורים הנעלים הללו באמצעים רבים תוך שימוש במגוון אמצעי הוראה – למידה, למידה חוויתית , ושילוב פדגוגיה חדשנית ולמידה דיגיטלית, תוך הקניית מיומנויות רלוונטיות ומוכנות למאה ה – 21.

ערכים

בחירה – בית הספר יעודד את התלמידים לחשיבה ביקורתית וחירות מחשבתית על מנת לפתח את יכולת הבחירה שלהם. 

חוויה – הלמידה בבית הספר תשלב התנסות חווייתית, תוך שימוש בכלים רב חושיים ותעודד סקרנות, חקריה וחשיבה יצירתית. 

פתיחות – בית הספר ישאף לחנך להשקפת עולם המשלבת פתיחות לחברה, סבלנות לאחר, כבוד לזולת ושיוויון הזדמנויות. מורים, תלמידים והורים יהיו שותפים לדיאלוג המבוסס על אמון וכבוד הדדייים. 

נתינה – בית הספר ילמד את התלמידים על חשיבות התרומה לזולת ולקהילה, יחשוף ויעודד אותם לתרום ולהשתתף בפעילויות חסד למען הכלל. 

אחריות – בית הספר יעניק לילדים את הכלים לבחון את מעגלי השייכות שלהם – הפרטי, המשפחתי, הקהילתי והלאומי – למצוא דרכים להתפתח בתוכם ולגלות אחריות כלפיהם. 

עקרונות תל"י רעננה

תל"י רעננה מהווה חלק ממערכת תל"י, ובתור שכזו מעניקה מסגרת זו חינוך יהודי פלורליסטי באווירה פתוחה וברוח הזמן.

 עקרונות היסוד של תל"י רעננה הם:

  • אהבה, כבוד, הבנה וידע של המסורת היהודית ומורשתה
  • ציונות, אהבת הארץ והמדינה תוך חינוך לאכפתיות ומעורבות חברתית
  • הזדהות עם ערכי הדמוקרטיה – כבוד האדם וחירותו, שוויון ודו-קיום
  • ידע, הבנה וכבוד לתרבויות העולם
  • חינוך לסקרנות, ביקורתיות וחשיבה עצמאית
  • מעורבות הורים בחינוך ובפעילויות העמותה

 התוכנית החינוכית בתל"י רעננה

החינוך היהודי – המסורת היהודית נתפשת כבסיס לזהות המשותפת ולקשר הבין דורי של עם ישראל. בתל"י רעננה נכיר ונכבד את מנהגי העדות השונות ואת מגוון הזרמים שביהדות. אנו מאמינים בהנחלת החינוך היהודי לילדינו באמצעים יצירתיים וחוויתיים, שיעוררו את סקרנותם ויעשירו את עולמם הרוחני והמוסרי.

החינוך בתל"י רעננה שואף להיות מעוגן בתפיסה כוללת ואינטגרטיבית המשלבת את המורשת היהודית וערכיה בכל מקצועות הלימוד.

לימודי היהדות מועברים הן במישור העיוני והן במישור החוויתי וכוללים בין היתר: תפילת בוקר בציבור, הכרת הסידור והתפילה, לימודי תורה ומדרשי חז"ל, לימוד והכרה של מעגל החיים היהודי ולוח השנה העברי. כמו כן, התוכנית כוללת לימוד פרשת השבוע, קבלת שבת ופעילויות  לראשי חודשים ולחגים.

ציונות ואהבת הארץ- התוכנית החינוכית פועלת ליצירת זיקה ותחושת מחויבות למדינת ישראל ולעם ישראל. אנו מעודדים את מעורבותם של תלמידנו במתרחש במדינה ובחברה ואת רוח התרומה וההתנדבות לקהילה.

דמוקרטיה ושוויון – אנו בתל"י רעננה מציבים לנו למטרה לחנך את ילדינו ברוח הדמוקרטיה והשוויון. מן העיקרים שאנו חורטים על דגלנו הם הכרה וכיבוד האחר והשונה בחברה, והשוויון בין המינים.

פיתוח חשיבה עצמאית – תל"י רעננה מפתח בקרב תלמידיו כישורים אנאליטיים, יכולת לשאילת שאלות, הטלת ספק וחשיבה יצירתית ובעלת מעוף. זאת תוך לימוד חוויתי ויצירתי, שימת דגש על מדע וטכנולוגיה, והרחבת עולם הידע של הילדים באמצעות הפגשתם עם תרבויות העולם הרחב.

מעורבות הורים – אנו מעודדים מעורבות הורים בכל פעילויות תל"י, הן לשם העשרתם הלימודית והן על מנת לשמש לתלמידים דוגמה לתרומתו של הפרט לקהילה כולה.  ההורים נוטלים חלק פעיל בעיצוב התוכנית והאווירה היהודית בבית הספר באופן התנדבותי תוך שיתוף פעולה עם צוות ההוראה. כמו כן, מעורבים ההורים בארגון פעילויות חברתיות ועיוניות מגוונות המלכדות את חברי הקהילה.

אנו מאמינים בפלורליזם יהודי ומכירים במגוון הדעות והשוני באורחות החיים.  תל"י רעננה לא יכתיב, לא יכפה ולא יתערב באורחות החיים בבתי התלמידים. עם זאת, ישנה הקפדה על כשרות ושמירת שבת.

בכיתות תל"י – אוכל צמחוני או חלבי בלבד. בפעילויות העמותה ופעילויות כיתתיות מחוץ לכותלי בית הספר ישנה הקפדה על כשרות.

יש להימנע מפעילויות חברתיות מכניסת השבת ועד צאתה. פעילויות חברתיות במסגרת העמותה והכיתות (כגון: מסיבות ימי הולדת)  יתקיימו באופן שלא יגרום  לחילול שבת ויאפשר למשתתפים להגיע לביתם מבעוד מועד.

בכיתות תל"י בנים ובנות משתתפים באופן שוויוני בתפילה. חבישת כיפות בזמן תפילה ולימוד כתבי קודש היא חובה לבנים ואפשרית לבנות.

בסמוך לתל"י רעננה פועלת עמותה המאגדת את כלל הורי התלמידים ומטרתה לשפר את החינוך והסביבה הלימודית. העמותה פועלת לקידום רווחת התלמידים והמורים וכן לגיבוש משפחות תל"י כקהילה.

לגירסה בשפה האנגלית  Principles of Tali Raanana

לגירסה בשפה הצרפתית Principles de Tali Raanana – French

בית ספר תל"י  הפרחים 21 רעננה טל: 077-8855609

הנכם מוזמנים לפנות בכל שאלה ועניין.