לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

צלצול הכנה -כניסה לכיתות
7:55
8:00
שיעור 1
8:00
8:50
שיעור 2
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:10
שיעור 3
10:10
11:00
שיעור 4
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
שיעור 6
12:45
13:30
שיעור 7
13:30
14:15