שאלות נפוצות- עברית

מהו בית ספר תל"י ברעננה?
בית הספר תל"י (תגבור לימודי יהדות) הוא בית ספר שלקח על עצמו את המשימה של עיסוק משמעותי בתכני יהדות לילדים ממשפחות הרוצות בכך, ללא קשר לזרם אליו הן משייכות את עצמן.
בית הספר הוא אחד מ כ 90 בתי ספר של קרן-תל"י הקיימים ברחבי הארץ.
 
כיצד בא לידי ביטוי תגבור לימודי היהדות בבית הספר?
בית הספר מכוון לעיסוק בתכני יהדות בכל תחום בו הוא פועל.
ברמת שגרת היום יום:
בבית הספר מתקיימת תפילה בכל כיתה בכל בוקר, קבלת שבת ועיסוק בפרשת השבוע בכל סוף שבוע, ציון ראש חודש לפי הלוח העברי, ועיסוק משמעותי בכל תאריכי הלוח העברי והחגים.
מעבר לכך כל כיתה מקבלת שלוש שעות תלן (תגבור לימודים נוסף) שבועיות– המוקדשות לנושאים שונים ביהדות בנוסף למערכת הרגילה.
עמותת בית הספר פועלת אף היא לעיסוק בתכנים אלו בפרוייקטים שונים.
צוות בית הספר עובר הכשרה לעיסוק בתכני יהדות בצורה של השתלמויות והדרכות.
 
האם בית הספר הוא ממלכתי או ממלכתי דתי?
בית הספר שייך לזרם הממלכתי.
בתור שכזה הוא נמצא תחת פיקוח של משרד החינוך- כמו כל בית ספר ממלכתי אחר בעיר. תוכנית הלימודים היא אותה תוכנית כמו בכל בית ספר ממלכתי אחר בארץ, למעט התוספת של תוכנית התלן. 
 
האם בית הספר תל"י הוא אורתודוקסי, רפורמי או קונסרבטיבי?
בית הספר לא משתייך לשום זרם יהודי כזה או אחר.
שני עמודי היסוד של בית הספר מבחינה יהודית הם:
1. עיסוק משמעותי בתכנים של יהדות ומסורת ישראל.
2. פתיחות, סובלנות וקבלה של כל אדם והרקע היהודי שלו.
כל משפחה ששני העקרונות הללו חשובים לה, תוכל למצוא את מקומה בבית הספר.
 
האם צוות המורים בבית הספר הוא דתי או חילוני?
הבחירה של צוות ההוראה בבית הספר נעשית על פי כישורי המועמד והכשרתו, ולא על פי השתייכותו לזרם כזה או אחר. כל צוות בית הספר מחויב לנושא היהודי והפלורליסטי של בית הספר.
בדרך הזו אנו מוודאים כי לילדים יש מודלים שונים לחיקוי.
 
האם הבנים מחוייבים לחבוש כיפות/ ציצית? האם הבנות מחויבות בלבישת חצאית?
אין שום הנחיה בבית הספר באשר לחצאיות לבנות או ציצית לבנים. כל משפחה מוזמנת לנהוג כדרכה.
הבנים מתבקשים לחבוש כיפות בזמן התפילה ושיעורי תנ"ך כמו גם בטקסים רלוונטיים.
 
כיצד מתקיימת התפילה בבית הספר?
כל כיתה מתחילה כל יום בתפילה. כמות קטעי התפילה עולה בהדרגה מכיתה א' עד כיתה ו'.
כיתות א-ג מתפללות מתוך "הסידור שלי"- סידור לילדים, בהוצאת קרן תל"י. באמצע כיתה ג מתקיים טקס קבלת הסידור בו מקבלים הילדים את סידור "רינת ישראל" והם מתפללים ממנו עד סוף כיתה ו'.
בכל יום ב' מתקיימת תפילה משותפת לכיתות ד-ו, והיא כוללת יותר קטעי תפילה ושירה וכן הוצאת ספר תורה.
בסוף כל שנה, מתקיימת תפילה קהילתית משותפת להורים, ילדים וצוות ביה"ס.
בתפילות בבית הספר לא קיימת הפרדה בין בנים לבנות.
 
כיצד נקבעת המדיניות הבית ספרית בנושאי יהדות ומסורת?
בית הספר נמצא מזה כחצי שנה בתהליך עומק של גיבוש החזון הבית ספרי. בתהליך שותפים הורים מורים, תלמידים והנהלת בית הספר. התהליך מתבסס על העקרונות שקבעה עמותת תל"י רעננה. התהליך צפוי להסתיים לקראת סוף שנת הלימודים התשע"ג.
 
האם בית הספר הוא בית ספר פרטי?
לא. בית הספר הוא בית ספר ציבורי לכל דבר ועניין.
 
האם הכיתות בבית הספר, קטנות יותר מבבתי ספר אחרים?
לא בהכרח. גודל הכיתות נקבע על ידי משרד החינוך. נכון להיום מדובר בעד 40 תלמידים בכיתה.
 
האם יש תשלום מיוחד לבית הספר מעבר לתשלומים הרגילים?
כל תשלומי בית הספר נמצאים תחת פיקוח של משרד החינוך, וזה כולל את תשלומי בית הספר הרגילים, ואת התשלומים עבור שיעורי התל"ן.
בסמוך לבית הספר פועלת עמותת תומכי בית הספר תלי אשר לה יש תשלום שנתי נפרד.
 
האם יש אזור רישום מסוים לבית הספר?
בית הספר קולט תלמידים מכל רחבי העיר.
 
האם יש הסעות לבית הספר?
נכון להיום אין הסעות לבית הספר. קיום הסעות מותנה בכמות מספקת של מעוניינים.
 
מהם שיעורי התל"ן?
שיעורי התלן (תגבור לימודים נוסף), הם אפשרות הניתנת ע"י משרד החינוך לבתי ספר הרוצים להעמיק את העיסוק שלהם בתוכן כזה או אחר. קיום השיעורים מותנה בהסכמת ההורים, ותשלומי בית הספר כוללים גם את התשלום עבורם (התשלום נקבע על ידי משרד החינוך ועומד השנה על 348 ₪ לשנה לילד עבור שלושה שיעורים שבועיים).
בבית הספר שלנו מקבלת כל כיתה 3 שיעורי תל"ן שבועיים- העוסקים בתכני יהדות.
הרעיון של שיעורי התל"ן הוא לעסוק בתכני היהדות השונים בדרך חוויתית ורב חושית.
את שיעורי התל"ן מעבירים הן מורים מתוך בית הספר, והן מורים שנבחרו במיוחד לצורך השעות הללו.
את פירוט שיעורי התל"ן תוכלו למצוא כאן האם יום הלימודים בבית הספר ארוך יותר מבבתי ספר אחרים?
כמו שצויין, בכל שבוע מקבלים התלמידים 3 שעות נוספות על תוכנית הלימודים הרגילה. שעות אלו מפוזרות על פני השבוע כך שהארכת המערכת כמעט לא מורגשת.
 
האם רוב התלמידים בבית הספר הם דוברי אנגלית?
רוב התלמידים בבית הספר הם ילידי הארץ, אולם בית הספר מתגאה בהיותו קולט עליה.
ברמת האפשר בית הספר מחלק את שיעורי האנגלית לקבוצת דוברי אנגלית, וקבוצת דוברי עברית.
 
האם יש אולפן בבית הספר לתלמידי עולים?
בית הספר מקבל שעות הוראה עבור עולים ממשרד החינוך, על פי מספר העולים והזכאות שלהם- כמו כל בית ספר אחר בארץ. מתוך השעות הללו נבנות קבוצות עולים (אולפן) המחולקות לפי רמת העברית של התלמידים. קבוצות אלו מקבלות תגבור בעברית שבחלקו מתנהל בזמן הלימודים ובחלקו לאחריהם.
מעבר לכך משתדל בית הספר להיות קשוב לצרכי העולים הן ברמה הרגשית-חברתית, והן ברמה הפדגוגית.
 
האם יש בבית הספר תוכנית לאחר שעות הלימודים?
בבית הספר מתקיימת פעילות ענפה של "בית התלמיד" (כמו בכל בית ספר ברעננה).
במסגרת בית התלמיד ישנה צהרונית, מועדונית ומערכת חוגים. התשלום עבור פעילויות בית התלמיד הן ישירות לעיריית רעננה, ובנפרד מתשלומי בית הספר.
לפרטים נא לפנות לאריאלה הר-נוי, רכזת בית התלמיד של בית הספר: arielah@raanana.muni.il
 
איך נרשמים לבית הספר?
ההרשמה לבית הספר היא אך ורק דרך מחלקת הרישום בעיריית רעננה.
09-7610716
 
האם ניתן לבקר בבית הספר לפני ההרשמה?
האפשרות היחידה לביקור בבית הספר היא דרך הימים הפתוחים המתקיימים בו. בימים הפתוחים תתקיים שיחה עם מנהל בית הספר.
הרשמה לימים הפתוחים היא דרך מזכירות בית הספר.
 
האם ניתן לערוך סיור במבנה בית הספר או להתרשם משיעורים?
בהתאם להוראות העירייה, אין לאפשר למבוגרים שאינם הורים בבית הספר לסייר בבית הספר בזמן הלימודים. נוהל זה זהה לכל בתי הספר ברעננה.
 
כיצד ניתן ליצור קשר עם בית הספר?
בטלפון: 09-7737522
בפקס: 09-7737521